Hướng đẫn cài đặt và sử dụng addon firebug trong firefox

Bài này hướng dẫn bạn cài và sử dụng 1 addon rất hữu dụng trong firefox. Addon này tên là FireBug Add-on nó sẽ giúp bạn tìm hiểu mã html và đặc điểm định dang CSS của các thành phần trong 1 trang web.

Bài này hướng dẫn bạn cài và sử dụng 1 addon rất hữu dụng trong firefox. Addon này tên là FireBug Add-on nó sẽ giúp bạn tìm hiểu mã html và đặc điểm định dang CSS của các thành phần trong 1 trang web.

Bài này hướng dẫn bạn cài và sử dụng 1 addon rất hữu dụng trong firefox. Addon này tên là FireBug
Add-on nó sẽ giúp bạn tìm hiểu mã html và đặc điểm định dang CSS của các thành phần trong 1 trang web.

1.Cài đặt:

  • Mở Firefox.
  • Nhắp menu Tools >> Add-ons.
  • Nhắp link Browse all Add-on trong hộp thoại hiện ra (hình dưới).
Hướng đẫn cài đặt và sử dụng addon firebug trong firefox
  • Đợi 1 chút , 1 trang web hiện ra. Bạn hãy nhắp Web Development (hình dưới).
Hướng đẫn cài đặt và sử dụng addon firebug trong firefox
  • Đợi 1 chút cho trang web hiện ra, nhắp Firebug trong cột giữa (hình dưới)
Hướng đẫn cài đặt và sử dụng addon firebug trong firefox
  • Đợi 1 chút cho trang web hiện ra, nhắp Add to Firefox (hình dưới).
Hướng đẫn cài đặt và sử dụng addon firebug trong firefox
  • Khi cài xong nhắp nút Restart Firefox

2. Sử dụng Firebug (để tìm hiểu mã html và đặc điểm định dang CSS của các thành phần trong 1 trang web).

  • Mở Firefox, vào 1 trang web nào đó, ví dụ http://vnexpress.net
  • Vào menu View >> chọn FireBug.
  • Nhắp nút Inspect (nút đầu tiên trên toolbar FireBug) rồi nhắp đối tượng muốn quan sát.
Hướng đẫn cài đặt và sử dụng addon firebug trong firefox

Kết luận: Bạn có thể sử dụng công cụ này cho việc tìm hiểu cấu trúc html & css của một trang web. hii rất tốt cho design. good luck!

Mời bạn bình luận Hướng đẫn cài đặt và sử dụng addon firebug trong firefox

Trả lời