5/5 - (2 bình chọn)

Google Tìm kiếm hỗ trợ một số toán tử tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để tinh chỉnh hoặc nhắm mục tiêu cho nội dung tìm kiếm. Những toán tử tìm kiếm sau đây cũng có thể giúp ích cho việc gỡ lỗi trên trang web của bạn.

Toán tử tìm kiếm
site: Tìm kết quả tìm kiếm từ một miền, URL hoặc tiền tố URL cụ thể. Ví dụ:

site:https://www.google.com/
cache: Tìm phiên bản trang lưu trong bộ nhớ đệm Ví dụ:

cache:https://www.google.com/
related: Tìm các trang có liên quan đến một URL cụ thể. Ví dụ:

related:https://www.google.com/

Google xác định mức độ liên quan của URL bằng cách so sánh nhiều yếu tố, chẳng hạn như các mục được đề cập trên trang và danh mục chung của trang.

src: Tìm các trang tham chiếu đến một URL hình ảnh cụ thể. Ví dụ:

src:https://www.example.com/images/peanut-butter.png
imagesize: Tìm các trang chứa hình ảnh có kích thước cụ thể. Ví dụ:

imagesize:1200x800

Các cách thức tìm kiếm phổ biến

Tìm kiếm trên mạng xã hội

Đặt biểu tượng @ ở trước một từ để tìm kiếm nội dung trên mạng xã hội. Ví dụ: @twitter.

Tìm kiếm giá

Đặt biểu tượng ở trước một con số. Ví dụ: máy ảnh $400.

Tìm kiếm thẻ hashtag (#)

Đặt hashtag  trước một từ. Ví dụ: #throwbackthursday

Loại bớt các từ khỏi kết quả tìm kiếm

Đặt dấu - phía trước từ bạn muốn loại ra. Ví dụ: hòa bình -tỉnh

Tìm kiếm cụm từ hoàn toàn trùng khớp

Đặt từ hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "tòa nhà cao nhất".

Tìm kiếm trong một phạm vi số

Đặt dấu .. giữa hai con số. Ví dụ: máy ảnh $50..$100.

Kết hợp các cụm từ tìm kiếm

Đặt từ “OR” giữa mỗi cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: chạy việt dã OR chạy đua.

Tìm kiếm một trang web cụ thể

Đặt từ “site:” ở trước một trang web hoặc miền. Ví dụ site:youtube.com hoặc site:.gov.

Tìm kiếm các trang web liên quan

Đặt từ “related:” ở trước một địa chỉ web bạn đã biết. Ví dụ: related:time.com.

Xem phiên bản của trang web mà Google đã lưu trong bộ nhớ đệm

Đặt từ “cache:” ở trước địa chỉ trang web.

 

 

5/5 - (2 bình chọn)

Nguyễn Văn Thiệu

"Hơn 13 năm chuyên tâm nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế trang web, Marketing cho website trên mạng internet, Chúng tôi thấu hiểu mọi vấn đề khi doanh nghiệp cần phát triển website trên mạng và có giải pháp giúp trang web của Quý khách phát triển toàn diện và bền vững."