Tag Archives: Feed là gì?.

Thuật Ngữ FEED

Thuật ngữ SEO 1000 lượt xem
1 61 - SEO tổng thể website

Feed là một nguồn tin được sử dụng để cung cấp cho các người dùng với thường xuyên đăng ký nhận thông tin. Feed là gì? Feed là một nguồn tin được sử dụng để cung cấp cho các người dùng với thường xuyên đăng ký nhận thông tin. Feed thường được cung cấp dưới …