Tag Archives: SEO Entity

Entity là gì? Cách triển khai Entity trong SEO tổng thể

Học SEO, SEO Offpage 3044 lượt xem
seo entity la gi - SEO tổng thể website

Theo như tài liệu chúng tôi tìm hiểu thì thuật ngữ Entity có từ 2013 ( bạn có thể truy cập vào công cụ Waybackmachine để tìm trang Freebase.com những năm 2013), từ những năm 2013 ở Footer của Freebase đã có khái niệm về Entity.  Entity là gì? Entity là tất cả những công …