Tag Archives: Social Bookmarking.

Social Bookmarking là gì? Tại sao Social Bookmarking ảnh hưởng đến SEO

Thuật ngữ SEO 47521 lượt xem
1 48 - SEO tổng thể website

Bookmark là một liên kết đến một trang web được lưu vào trình duyệt web hay trong máy tính của bạn để sau này tham khảo. 1. Social Bookmarking là gì ? Social Bookmarking là việc đánh dấu (lưu lại) hoặc chia sẻ những trang web lên mạng xã hội nhằm mục đích riêng. Hầu như …