Tag Archives: Thuật Ngữ FAVICON.

Thuật Ngữ FAVICON

Thuật ngữ SEO 558 lượt xem
checkunique 1 79 - SEO tổng thể website

Favicon là một ảnh nhỏ, điển hình như logo hoặc biểu tượng khác cho trang web của bạn. Favicon là gì? Favicon là một ảnh nhỏ, điển hình như logo hoặc biểu tượng khác cho trang web của bạn, nó xuất hiện trên thanh địa chỉ của trình duyệt, các trang yêu thích hoặc bookmark.