Tag Archives: Thuật Ngữ FORUM SEEDING.

Thuật Ngữ FORUM SEEDING

Thuật ngữ SEO 613 lượt xem
1 60 - SEO tổng thể website

Forum seeding là hình thức truyền thông trên các diễn đàn, forum nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ bằng cách đưa các topic, comment một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, lôi kéo thành viên vào bình luận, đánh giá về sản phẩm hoặc dịch vụ. Forum seeding là gì? Forum Seeding …