Tag Archives: Thuật Ngữ GEOGRAPHIC.

Thuật Ngữ GEOGRAPHIC

Thuật ngữ SEO 550 lượt xem
checkunique 1 75 - SEO tổng thể website

Geographic là hình thức quảng cáo dựa vào thuộc tính vị trí của khách hàng. Quảng cáo sẽ xuất hiện tương thích với vị trí địa lý của khách hàng. Geographic là gì? Geographic là hình thức quảng cáo dựa vào thuộc tính vị trí của khách hàng. Quảng cáo sẽ xuất hiện tương thích …