Tag Archives: social entity

Social Entity là gì? Cách tạo và chăm sóc Entity Social từ A-Z

Chia sẻ, SEO 15281 lượt xem
social entity - SEO tổng thể website

Khi làm Entity SEO thì Social là một trong những kênh quan trọng, social entity có chức năng build nền tảng offpage , tạo trust, phủ brand cho web với search engine. Social Entity được index thì tạo ra một sức mạnh vô cùng lớn cho web. Social Entity là gì? Social Entity là một …