Thuật toán Google

Thuật toán Google là gì?

Trước tiên để hiểu thế nào là thuật toán Google, chúng ta hãy đi từ thuật ngữ “thuật toán”. Thuật toán được định nghĩa là là một dãy các quy tắc liên kết chặt chẽ, một phương thức, trình tự nhằm giải quyết một vấn đề trong một dãy số hữu hạn.

Thuật toán (giải thuật) thường được dùng để chỉ những phương thức giải quyết các vấn đề tin học. Trong ngôn ngữ lập trình, một thuật toán được thiết lập chỉ dẫn cho máy tính thực hiện một thao tác cụ thể.

Thuật toán Google cũng mang chức năng như những thuật toán thông thường. Khi bạn ngẫu nhiên tìm kiếm một từ khóa, sẽ có hàng ngàn kết quả hiện ra, tuy nhiên làm thế nào để Google chọn lọc các kết quả đó, kết quả nào sẽ được xếp hạng đầu tiên, đó là công việc mà các thuật toán Google sẽ xử lý.

Tại sao cần hiểu thuật toán Google?

Hiểu được phương thức hoạt động của những thuật toán Google là vô cùng quan trọng với mỗi người quản trị website. Trong việc phát triển nội dung trang web, bạn cần nắm được những nguyên tắc hoạt động cơ bản của công cụ tìm kiếm Google để việc vận hành website thuận lợi, không mắc phải những vi phạm Google tạo ra gây ảnh hưởng đến quá trình chạy website.

Google luôn có những thay đổi cập nhật nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, đưa ra những kết quả phù hợp nhất, do vậy bạn rất cần tìm hiểu kỹ nguyên tắc hoạt động của các thuật toán Google.