Chuyên mục: Luật Google

Google là người ra luật và khi tìm kiếm qua Google thì những website tham gia vào 1 môi trường chứa đầy những luật lệ do Google đưa ra.Ví dụ như Seoer là những người tham gia giao thông bằng những phương tiện(website) và Google là những người ban hành luật còn Search Enginer là cảnh sát giao thông hay cơ động.

Vậy muốn vượt lên trên những người khác cùng tham gia giao thông (lên top trong tìm kiếm của Google) thì chúng ta phải làm gì? Đơn giản là chúng ta cứ đi nhanh hơn mọi người nhưng đi đúng luật. Vì nếu sai luật thì chắc chắn bạn sẽ bị “tóm”. Còn đi nhanh là như thế nào,bạn cứ làm tốt cho chiếc xe(website) của mình thì sẽ chạy nhanh thôi,cũng có thể bạn đi theo nhóm(nhiều website,blog…..) và hỗ trợ cùng nhau. Nhưng….vẫn phải đúng luật.