Tag Archives: Thuật Ngữ IMPRESSION.

Thuật Ngữ IMPRESSION

Thuật ngữ SEO 654 lượt xem
1 57 - SEO tổng thể website

Impression là gì? Impression là thuật ngữ chỉ số lần xuất hiện của quảng cáo Impression là gì? Impression là thuật ngữ chỉ số lần xuất hiện của quảng cáo, đôi khi chỉ số này không phản ánh chính xác thực tế vì có thể quảng cáo xuất hiện ở cuối trang nhưng người dùng …