Thuật ngữ CSS, STYLESHEET

CSS là gì? CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets. Trình bày văn bản bằng ngôn ngữ HTML, thường được sử dụng để định dạng các thuộc tính trên trang web.

CSS là gì?

CSS là gì? CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets. Trình bày văn bản bằng ngôn ngữ HTML, thường được sử dụng để định dạng các thuộc tính trên trang web. Ví dụ: bố cục trang, màu sắc và font chữ,… thường được thiết lập sẵn trong file này website được đồng bộ và tạo nên sự chuyên nghiệp.

Cascading Style Sheets : Là tập tin định dạng theo tầng được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SGV, XUL…

Các đặc điểm kỹ thuật của CSS được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C)

CSS ngày nay không chỉ có vị trí quan trọng trong việc thiết kế website, mà còn rất quan tọng với SEO. Không dừng ở chỗ trình bày giao diện chuẩn theo thiết kế và đồng nhất trên các trình duyệt, tên các class, id phải tiến đến thân thiện với máy tìm kiếm, ngắn gọn tối ưu tốc đọ load trang…

Trả lời