Tag Archives: Page Experience

7 cách tối ưu Core Web Vitals & Page Experience

Thuật toán Google 808 lượt xem
Optimize core web vitals - SEO tổng thể website

1. Core Web Vitals là gì và vì sao chúng ta cần tối ưu? Google đã thông báo cập nhật thuật toán mới của mình về các chỉ số Core Web Vitals để kết hợp cùng các yếu tố trải nghiệm trang (Page Experience) đã có trước đó làm tín hiệu xếp hạng mới vào …