Tag Archives: RankBrain

Thuật toán Google RankBrain – Cách hoạt động của RankBrain

Thuật toán Google 1103 lượt xem
google rank brain - SEO tổng thể website

Năm 2017 Google thông báo rằng RankBrain là yếu tố xếp hạng quan trọng thứ ba của họ: “Trong vài tháng nó đã được triển khai, RankBrain đã trở thành tín hiệu quan trọng thứ ba đóng góp vào kết quả của truy vấn tìm kiếm”. Và khi Google tinh chỉnh thuật toán của nó, RankBrain sẽ …