Thuật Ngữ HYBRID PRICING MODEL

Posted on Thuật ngữ SEO 98 lượt xem

Hybrid Pricing Model là một mô hình tính giá trong Online Marketing kết hợp giữa CPC và CPA

Thuật Ngữ HYBRID PRICING MODEL là gì?

checkunique 1 72 - SEO tổng thể website

Hybrid Pricing Model là gì? Hybrid Pricing Model là một mô hình tính giá trong Online Marketing kết hợp giữa CPC và CPA (hoặc đôi khi kết hợp giữa CPC, CPA, CPM).

 

"Trong suốt hơn 13 năm cung cấp dịch vụ website và SEO tôi nhận ra rằng để website bán được hàng và có được khách hàng thường xuyên thì trang web đó cần được chăm sóc một cách công phu từ nội dung, hình ảnh, tốc độ tải trang,.v.v..giống như việc chúng ta hít thở hàng ngày vậy"

Nguyễn Văn Thiệu

Trả lời